Metin Madenciliği

Metin Madenciliği Nedir?

Bilgi yüklemesi problemini çözmeye çalışır. Veri madenciliğine benzer şekilde veri kaynaklarından yararlı bilgi elde etmeyi amaçlar. Farkı, veri kaynaklarının dokümanlardan oluşmasıdır.

Feldman R., Sanger J., "THE TEXT MINING HANDBOOK Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data", Cambridge University Press, 2007.

Metin Madenciliğinde Neler Yapılır?

(1) Sınıflandırma: Verilen sınıflar kullanılarak her dokümanın ait olduğu sınıf/sınıflar bulunur. (2) Kümeleme: Sınıflandırmadan farklı olarak sınıflar da otomatik oluşturulur. (3) Eğilim Analizi: Konuların zaman içindeki eğilimleri tespit edilir.

Montes-y-Gómez M., Gelbukh A., López-López A., "Mining the news: trends, associations, and deviations", 2001.

Doğal Dil İşleme Nedir?

Yazılı veya sözlü doğal dili araştıran sistemlerin mühendisliğidir. Bir doğal dil işlemcisi, insan dilini anlar. "Anlamak", bilgisayarın insan dili girdisini kabul etmesi ve gerekli bilgi işlem görevlerini gerçekleştirmesi anlamına gelir.

Çakıroğlu Ü., "Data Modelling by Using Semantic Networks and Frames", e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 2010.

Doğal Dil İşleme Nedir?

Ortaya çıktığından beri Yapay Zeka'daki en önemli araştırma alanlarından biri olmuştur. Öğrenme açısından, bilgi ve karşılaşılan sorunların karmaşıklığı ve çeşitliliği nedeniyle çözülmesi en zor olanlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Collier R., "An Historical Overview of Natural Language Processing Systems that Learn", Artificial Intelligence Review, 1994.