Teknoloji Yönetimi & İnovasyon

Teknoloji Yönetimi Nedir?

Teknoloji Yönetimi, "bir organizasyonun stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla teknolojik yeteneklerini planlaması, geliştirmesi ve uygulaması için mühendislik, bilim ve yönetim disiplinleri arasında ilişki kurar".

National Research Council, "Management of Technology: The Hidden competitive Advantage", National Academy Press, 1987.

Teknoloji Yönetimi Nedir?

Teknoloji yönetimi, altı temel (tanımlama, seçme, edinme, istifade etme, koruma, öğrenme) ve üç destek (proje yönetimi, bilgi yönetimi, inovasyon yönetimi) etkinlikten oluşur.

Cetindamar D., Phaal R., Probert D., "Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities", Technovation, 2009.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürme sürecidir.

Çetindamar D., Baktır E., "İnovasyon Araç Kutusu: Yöneticiler İçin Teknikler", TÜSİAD Rekabet Stratejileri Serisi, 2009.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, gerçekleştiricinin önceki ürünlerinden veya süreçlerinden önemli ölçüde farklı, yeni veya iyileştirilmiş, piyasaya sürülen bir ürün (mal veya hizmet) veya kullanıma sunulan bir süreç veya bu ikisinin birleşimidir.

OECD, "Oslo Manual", 2018.

Açık İnovasyon Nedir?

Yeni bir kavram olarak açık inovasyon, şirketlerin yalnız kendi yaptıkları araştırmalarla sınırlı kalmayıp diğer şirketlerin buluş ve süreçlerini satın almalarını veya lisanslarını temin etmelerini, ayrıca yarattığı ancak kullanmadığı buluşlarını da satmalarını ifade eder.

Çetindamar D., Baktır E., "İnovasyon Araç Kutusu: Yöneticiler İçin Teknikler", TÜSİAD Rekabet Stratejileri Serisi, 2009.

İnovasyona Neden İhtiyaç Duyulur?

İnovasyon ihtiyacını tetikleyen dört temel faktör şunlardır: (1) Teknolojik Gelişmeler (2) Değişen İş Ortamı (3) Artan Rekabet (4) Değişen Müşteri ve İhtiyaçlar.

Goffin K., Mitchell R., "Innovation Management", Palgrave Macmillan, 2010.