Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Nedir?

Büyük ölçekli veriler arasından "değerli olan" bilgiyi elde etme işidir. Klasik istatistiksel uygulamalara benzer. Bu uygulamalar düzenli ve çoğunlukla özet veriler üzerinde çalıştırılır. Veri madenciliğinde ise çok sayıda veri ve değişken ile ilgilenilir.

Özkan Y., "Veri Madenciliği Yöntemleri", Papatya Yayıncılık, 2008.

Veri Madenciliği Nedir?

Büyük veri yığınlarını işleyebilmek amacıyla geleneksel veri analiz yöntemlerini karmaşık algoritmalar ile harmanlayan bir teknolojidir.

Tan P., Steinbach M., Kumar V., "Introduction to Data Mining", Pearson Education, 2006.

Veri Madenciliği Nedir?

Büyük veri yığınlarından ilginç desenlerin ve bilginin ortaya çıkarılması işlemidir. Şu adımlardan oluşur; (1) Veri Temizliği (2) Veri Tümleştirme (3) Veri Seçimi (4) Veri Dönüşümü (5) Veri Madenciliği (6) Desen Değerlendirme (7) Bilginin Sunumu.

Han J., Kamber M., Pei J., "Data Mining Concepts and Techniques", Morgan Kaufmann, 2012.

Veri Madenciliğinde Neler Yapılır?

(1) Sınıflandırma
(2) Kümeleme
(3) Tekrar Eden Desenlerin, İlişkilerin ve İlintilerin Bulunması
(4) Eğilim Analizi
(5) Aykırı Değer Tespiti